Heidenhain Post Processor

Heidenhain kontrol ünitesine sahip CNC tezgahlar için özel post processor çözümleri, SharpCAM tecrübesi ile oluşturulmaktadır. Heidenhain 2.5 eksen ve 3 eksen tezgahların için çözüm sunuyoruz. 

0 BEGIN PGM 1 MM

1 BLK FORM 0.1 Z X-60 Y-60 Z-10

2 BLK FORM 0.2 X60 Y60 Z0

3 L Z0 R0 F2000 M91

4 TOOL CALL 1 Z S1000

5 M6

6 L X55 Y0 R0 F2000 M13

7 L Z50 R0 F2000

8 L Z2 R0 F2000

9 L Z-10 F800

10 CC X0 Y0

11 C X-55 DR- F500

12 CC X0 Y0

13 C X55 DR-

14 L Z2 R0 F2000

15 M30

16 END PGM 1 MM

Heidenhain  özel post processor çözümleri için talep formunu doldurabilirsiniz.